วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
วันที่ 9 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 น.
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต
 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ว่า โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 435 ม. ความลึกต้น 0.40 ม. ความลึกปลาย 0.80 ม. การก่อสร้างอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ 
เบื้องต้น โครงการดังกล่าวมี อบต.ปะเสยะวอ เป็นเจ้าของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าโดยประมาณ 20% ป.ป.ช. ปัตตานี ได้สุ่มตรวจวัดความกว้าง ความยาว และความลึก และได้มีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ให้ผู้ควบคุมงานติดตามการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ทั้งขนาดความกว้าง ความยาว และความลึก
2. ให้ตรวจสอบฝาปิดรางระบายน้ำ ว่ามีจำนวนเหล็กขนาด 9 มม. ตามรูปแบบรายการ และ
3. ให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างโดยเร็วเพื่อให้ประชาคมร่วมตรวจสอบได้ ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ