วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/qfKYTbrAo6I?si=QcNCeG7uId2ppX6D
ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
     วันที่ 5 ตุลาคม 2566
    ระเบียบวาระที่ 5.1
 ญัตติ เรื่อง การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้กับประชาชน 
      ............................
 เรียนรู้กฎหมายที่ดิน"คทช"กับ 
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8
   (สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8)
 ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
 มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
     ............................
ติดตามรายการ "ตามดูผู้แทน"
     ดำเนินรายการโดย
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
-ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์

-ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามรพี

> ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 8
#สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
เปิดสาย ด่วน.ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560
# รับช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานหน่วยงานของรัฐ เช่น 
สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดหรือส่วนกลาง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.

*กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน เรียกรับผลประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือ เชิญชวนร่วมลงทุน หรือ
 ลงทะเบียนรอรับเงิน หรือแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
 #สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
ขอยืนยัน ว่า สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)ไม่มีนโยบายในการ เรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนหรือให้คำแนะนำขั้นตอนของกฎหมาย หรือเชิญชวนประชาชนลงทุนใดๆทั้งสิ้น
(อ.ต.ร.)เป็นองค์การฯ ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการดำเนินการธุรกิจใดๆและไม่มีการ เชิญชวนประชาชน ลงทุนใดๆทั้งสิ้น 
   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
มีข้อสงสัยสอบถาม สายด่วน(อ.ต.ร.)
มือถือ ID Line 064-516-6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
    วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ