วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/ต้อนรับคณะเดินทางมาส่งข้าราชการย้ายมารับตำแหน่งเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ, ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 2 ต,ค, 66 โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรี เมืองบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาล ให้การต้อนรับนางกันยา เงินประดับ หัวหน้า สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และนางสิรัชญ์ถา อำนวยชัยศิลป์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อน บริการประชาชนตามภารกิจปฎิบัติงานในกองยุทธศาสตร์วิเคราะห์นโยบายและแผน เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความสมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่หมู่บ้านชุมชน โดยมีนายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ และนายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก  เดินทางมาส่งผู้ใต้บังคับบัญชา / ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ