วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. นครศรีธรรมราชลงพื้นที่กรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโต๊ะเน็งโพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา 
     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterence Center : CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโต๊ะเน็ง หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ชี้แจงในเบื้องต้นว่า โครงการดังกล่าวผ่านการประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง งบประมาณโครงการจำนวน 161,000 บาท พื้นที่ในการดำเนินโครงการกว้างยาวกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ
     ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งข้อสังเกตจากกรณีดังกล่าวว่าในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโต๊ะเน็ง หมู่ 6 ไม่บรรจบกับถนนเส้นเดิม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่เป็นไปโดยปลอดภัย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ