วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด วัดโกศลรังสฤษฏ์ จัดงานบูรพาจารย์ ไหว้ครู หลวงปู่พระครูธวัชชัยคุณ (บุญสาร คมภีโร “สุทธิประภา”) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี
     วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดโกศลรังสฤษฏ์ บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานบูรพาจารย์ไหว้ครู หลวงปู่พระครูธวัชชัยคุณ (บุญสาร คมภีโร “สุทธิประภา”) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดโกศลรังสฤษฏ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถรานุเถระ 100 รูป ประกอบพิธี โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าคหบดี ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงาน

     ในพิธี มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยบูชาบูรพาจารย์ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศให้กับบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของอดีตบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ประสาทความรู้และผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงถึงความเคารพกตเวที แด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจและประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม ในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบัน

     ทั้งนี้ หลวงปู่พระครูธวัชชัยคุณ (บุญสาร คมภีโร “สุทธิประภา”) มีนามเดิมว่า บุญสาร นามสกุล สุทธิประภา เป็นชาวตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2459 บรรพชาตอนอายุ 20 ปี และมรณภาพวันที่ 13 ตุลาคม 2544 รวมอายุได้ 85 ปี 22 วัน 65 พรรษา ท่านเป็นพระที่มีจริยาวัตร ปฏิปทา วัติปฏิบัติอันน่ายกย่องเลื่อมใส เป็นพระเถระอาวุโสที่เคร่งในพระธรรมวินัยถือการปฏิบัติ เจริญวิปัสสนากัมมัฎฐานเจริญรอยตามครูอาจารย์ ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำเร็จอภิญญา หรือญาณสมาบัติขั้นสูง รักสันโดษ มักน้อย มุ่งเน้นทางธรรม ออกธุดงควัตร พบปะแลกเปลี่ยนศึกษาวิชากับเกจิสหายธรรมมิกหลายๆท่าน และเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้ชาวบ้านได้พึ่งบุญ นอกจากนี้ยังแก่กล้าเวทย์มนต์วิชา สมถะ เรียบง่าย ทำให้เป็นพระที่มีความน่าเลื่อมใส และเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย รวมถึงศิษยานุศิษย์อย่างมากมายทั่วประเทศ
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ