วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
✈️🇹🇭ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมสนับสนุนภารกิจอพยพคนไทยจากอิสราเอล กลุ่มแรกถึงไทยวันนี้ ( 12 ต.ค. 66)
✈️นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล และมีชาวไทยในประเทศอิสราเอลแสดงความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ติดตามสถานการณ์และประสานการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการนี้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้ ทสภ. ร่วมสนับสนุนภารกิจอพยพชาวไทยตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🇹🇭ทสภ. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการปฏิบัติภารกิจรับชาวไทยเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลกลุ่มแรกซึ่งเป็นแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บและแรงงานที่อพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัย กำหนดถึง ทสภ. ในวันนี้ (12 ตุลาคม 2566) โดยสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบิน LY 083 เดินทางถึงไทยในเวลา 11.16 น. 
ในการนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมในการต้อนรับด้วย โดย ทสภ. ได้ประสานหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. อาทิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ร่วมกันอำนวยความสะดวกชาวไทยรวมถึงการส่งต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาต่อไป

✈️นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภารกิจอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลกลุ่มที่สองโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจะถึงกรุงเทลอาวีฟในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และจะจัดเที่ยวบินพาณิชย์เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มถัดไปตามแผนการอพยพคนไทยของทางการ ซึ่ง ทสภ. จะประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล

🇹🇭สำหรับผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินอพยพคนไทยจากอิสราเอล ขอให้ติดตามข้อมูลที่เป็นทางการ จากกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

Cr : ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ