วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
วันศุกร์ที่  13  ตุลาคม 2566  “ วันนวมินทรมหาราช ”
วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่ 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณนูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน
************
นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคุณนายอรจิรา  ศิริมงคล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวัน
นวมินทรมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2566  
ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้นได้ประกอบพิธี วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี แห่งรัชสมัย ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่กว่า 4,000โครงการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล
ขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ
*** วันนวมิทรมหาราช ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณอันที่สุดมิได้ ***
: ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV Thailand จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ