วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/EVtAAFfIVCg?si=9Iedo5wbzSZ2a11n
   "การตลาดนำการผลิต"
 ก่อนเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อการจำหน่ายควรหาตลาดที่ต้องการที่ผลิตผลทางการเกษตรนั้นๆ
       .............................
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรไทย
 "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 ในหลายมาตราเช่น *มาตรา 42 *มาตรา 43 *มาตรา 73 และกฎหมายอื่นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
      ........................
โครงการส่งเสริมเกษตรกรไทย
      "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
 ไม่มีการระดมทุนใดๆทั้งสิ้น และ
 ไม่มีการเชิญชวนประชาชนร่วมลงทุนใดๆ  เป็นโครงการช่วยเปิดตลาดการค้าสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถส่งผลิตผลทางการเกษตรจำหน่ายยังต่างประเทศได้โดยตรง. 
(ยกเว้น.สินค้าที่ควบคุม)
          ......................
กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เชิญชวนร่วมลงทุนหรือระดมทุน เป็นต้น. > โครงการส่งเสริมเกษตรกรไทย"ครัวไทย สู่ครัวโลก" ไม่มีการระดมทุนและไม่มีการเชิญชวนลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น.
   #มีข้อสงสัยสอบถาม
สำนักงานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
   (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.) และ
ประธานอำนวยการโครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย
"ครัวไทยสู่ครัวโลก"
มือถือ ID Line 064-516 6794 
มือถือ ID Line 090-917-3259 หรือ
โทร .02-561-4502
 วันที่ 23 ตุลาคม 2566
       ..................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ