วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อบจ.เพชรบูรณ์ นำเครื่องจักรกลออกดำเนินการ ขุดลอก กำจัดวัชพืช เปิดทางระบายน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก
วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำในฤดูน้ำหลากซึ่งจะช่วยสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น และยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ ตำบลบ้านหวาย ตำบลลานบ่า และตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่  หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนได้.
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ