วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
"บจก.ฐาปนินทร์ พร้อมด้วยญาติธรรมผู้ใจบุญ" ร่วมสมทบทุนสร้างถาดรองอัฐิของ "พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ/คำจัตุรัส)"
เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
    ท่านพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต
จังหวัดระยอง ได้มารับมอบถวายชุดถาดรองอัฐิ อันดับที่ ๑๒ เพื่อรองอัฐิธาตุ
ของ พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด
สิริปัญโญ/คำจัตุรัส) 

โดย"หลวงปู่ชอบ ฐานสโม" วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
ท่านมีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่ง ที่ได้ปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบ มาโดยตลอด
คือ "พระครูวีรญาณโสภณ (หลวงปู่ดาด
สิริปัญโญ" ในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด 
แม้ในยามที่หลวงปู่ชอบอาพาธ ท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปรนนิบัติ กระทั่งหลวงปู่ชอบมรณภาพลงอย่างสงบ หลวงปู่ดาด จึงได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์(วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย สืบแทนอย่างเป็นทางการตลอดมา 

หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ ท่านละสังขารในท่านั่งสมาธิอย่างสงบเมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ภายในกุฏิ ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย สิริอายุ ๗๙ ปี ๑ เดือน ๒ วัน พรรษาที่ ๕๙ 
ซึ่งกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวีรญาณโสภณ(หลวงปู่ดาด 
สิริปัญโญ/คำจัตุรัส) 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
จ.เลย ทั้งนี้ฐานรองอัฐิได้รับอนุโมทนาบุญจากพระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ  
พร้อมด้วย คุณขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ 
จำกัด พร้อมครอบครัว และญาติธรรม โดยมีคุณทิพย์ และครอบครัว
ร่วมสมทบทุนสร้าง
ถาดรองอัฐิธาตุ
"หลวงปู่ดาด สิริปัญโญ" เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างถาดรองอัฐิธาตุ ในครั้งนี้./

#บจก.ฐาปนินทร์
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส :ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "ตะวันฉาย" ร่วมรณรงค์ลดค่า PM 2.5
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ