วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/9z2ANMdfkyM?si=6G8Z9UVcpxU2787p
ตารางอบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ดินทำกิน
 เช่น *มาตร43 *มตรา 72 *มาตรา73 และกฎหมายอื่นเกี่ยวกับที่ดินทำกิน
เพื่อรวบรวมข้อมูล และพาผู้ เดือดร้อนเข้าร้องทุกข์ร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.
(กระบวนการขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือการให้คำปรึกษาและการประสานงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 
ในเบื้องต้นนี้จะให้คำปรึกษาเฉพาะ เครือข่ายสมาชิกองค์การ(อ.ต.ร.)ก่อนและจะขยายผลช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในโอกาสต่อไป.
      ..............................
 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566
 เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น.
 อบรมข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน  ทำกิน
เวลา 13 ถึง 15.00 น.
พิจารณา เรื่องที่ดินราชพัสดุจังหวัดราชบุรี โดยการนำพาของ
นายวิทยา  พจนสุนทร ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)จังหวัดราชบุรี
  องค์การ(อ.ต.ร.)เป็นกลุ่มองค์การภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชนจึงยังไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปได้ จะให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียน ได้เพียงเฉพาะ สมาชิก(อ.ต.ร.)
และจะนำพาผู้เดือดร้อนไปยื่นร้องเรียนร้องทุกข์กับหน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง ไม่รับมอบอำนาจ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจะมีการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดในการพิจารณา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นผู้เดือดร้อนต้องร้องเรียนด้วยตนเอง
....ขอบคุณครับ....
 (อ. วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794 
มือถือ ID Line 090-917-3259 หรือโทร .02-561-45-02
(รับลงทะเบียนอบรมและปรึกษาข้อกฎหมายได้วันละไม่เกิน 10 คน)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ