วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10’
 
เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ครั้งที่ 10’ (AIA Sharing A Life 10) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยจะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บริการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI วัดความดันโลหิต และวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
 
สำหรับโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10 (AIA Sharing A Life 10) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Better Environment, Better Health - เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น’ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 85 ปี เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อมุ่งส่งเสริมทั้งในด้านสุขภาพของคนไทย ควบคู่กับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยกิจกรรมที่สวนลุมพินี นอกจากบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยเครือโรงพยาบาลบางปะกอกแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีก อาทิ กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล บริการตัดผมฟรี บริการนวดโดยผู้พิการทางสายตา กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทาสีเก้าอี้สาธารณะ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม นี้ เพื่อรวมพลังครอบครัวเอไอเอ ทำความดีสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมน่าอยู่และยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยเอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10’
 
เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ และนายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เตรียมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ภายใต้โครงการ ‘เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ครั้งที่ 10’ (AIA Sharing A Life 10) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยจะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บริการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI วัดความดันโลหิต และวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว
 
สำหรับโครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10 (AIA Sharing A Life 10) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Better Environment, Better Health - เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น’ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 85 ปี เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อมุ่งส่งเสริมทั้งในด้านสุขภาพของคนไทย ควบคู่กับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยกิจกรรมที่สวนลุมพินี นอกจากบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยเครือโรงพยาบาลบางปะกอกแล้ว ยังมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีก อาทิ กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล บริการตัดผมฟรี บริการนวดโดยผู้พิการทางสายตา กิจกรรมปลูกต้นไม้ และทาสีเก้าอี้สาธารณะ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม นี้ เพื่อรวมพลังครอบครัวเอไอเอ ทำความดีสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมน่าอยู่และยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ