วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
วันปิยมหาราช จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นำข้าราชการ ว่างพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกหน่วยงานได้จัดพวงมาลา นำมาวาง เพื่อถวาย ทุกท่าน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจิตอาสา ได้ ร่วมกัน เก็บกวาด บริเวณรอบเขตอำเภอบึงสามพัน ให้ดูสะอาดตา ณ.หน้าที่ว่าการ อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2566
   สนับสนุนโดย นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวานชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จีรภัทร  บวรกุล# แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ