วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มสวท. ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็น "บุคคลคุณภาพแห่ง
ปี 2023 ด้านสาธารณสุข "
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดงานประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคล
คุณภาพแห่งปี 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วายุภักษ์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เห็นสมควร ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็น "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 ด้านสาธารณสุข "  ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง (องคมนตรี) เป็นประธานพิธีมอบโล่ฯ ในครั้งนี้

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์ 
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน0846742423
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ