วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ส่งมอบรถยนต์ โครงการจัดซื้อรถแอมบูแลนซ์ กู้ภัย ให้กับมูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึงและโรงเจบ้วนฮกตั้ว อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 5 ต,ค, 66 โดยนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง กรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2(คพรฟ,) ตำบลบ้านโป่ง ซึ่งเป็นตัวแทนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 เป็นผู้นำส่งมอบกุญแจรถยนต์ โครงการจัดซื้อรถแอมบูแลนซ์กู้ภัย เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือนำผู้ป่วยผู้บาดเจ็บและนำส่งผู้เสียชีวิตไปจัดงานตามประเพณีพร้อมนำส่งโลงบริจาคฟรี ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีนายสิงห์ กาญจนศรี ประธานมูลนิธิบ้วนฮกงี่ซัวจึงและโรงเจบ้วนฮกตั้ว อำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะกรรมการฯร่วมรับมอบ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บด้านการบริการฉุกเฉินแก่ประชาชนหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น การดูแลอาการป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยให้ถึงมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือชีวิตคือเรื่องสำคัญ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยมามอบให้กับสถานพยาบาลคือเรื่องสำคัญการดูแลในทุกขั้นตอนและทุกนาทีล้วนหมายถึงชีวิต จึงเป็นการบริการที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งผู้ป่วยความรวดเร็วและไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร นอกจากนี้นายอาคม ชมหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้นำชุมชน ร่วมส่งมอบ / ที่ โรงเจบ้วนฮกตั้ว อ,บ้านโป่ง จ, ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ