วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
📑💰พช.เมืองสตูล ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมือง (กทบ.)💸
    26 ตุลาคม 2566 นางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการ สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 
1. ทบทวนกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ระดับอำเภอ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ 2549
2. รายงานสถานะทางการเงินและสภาพปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โดยมีนายประเจิด ต่ายประเวณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล ชั้น 2 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล
Facebook: พช.เมืองสตูล ประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/muang.satun.5?locale=th_TH
website : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล  
https://district.cdd.go.th/muang-satun/
#Change for Good
#SDGs for all
#CDD
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ