วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.เมืองสตูล เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานสารเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567วันที่ 25 ตุลาคม 2566 
นายพีร  ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายวีระ  เพ็ญจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้
1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. เตรียมความพร้อมการจัดเก็บจปฐ. ปี 2567
5. การประชาสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์จากแอพพริเคชั่น Click ชุมชน ปี 2567
6. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
7. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยมีนางจันทร์ฉาย เศรษฐทอง พัฒนาการอำเภอเมืองสตูล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการดำเนินการและร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานฯ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล
Facebook: พช.เมืองสตูล ประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/muang.satun.5?locale=th_TH
website : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล  
https://district.cdd.go.th/muang-satun/
#Change for Good
#SDGs for all
#CDD
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ