วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด-เดินหน้าช่วยเหลือ170แรงงานในประเทศอิสราเอลกลับแล้ว5คน
       เมื่อช่วงบ่าย ( 18 ต.ค.66) ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รับทราบสถานการณ์ เพื่อบริหารจัดการ วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้สามารถช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ต่างๆ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ให้กับแรงงานชาวร้อยเอ็ดที่ทำงานอยู่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล
        นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  จากข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน และการประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร้อยเอ็ด อาสาสมัครแรงงาน และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีแรงงานชาวร้อยเอ็ดทำงานในอิสราเอลปัจจุบัน จำนวน 170 คน ส่วนใหญ่ทำงานในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำดับ เบื้องต้น มีความประสงค์ขอกลับประเทศไทย จำนวน 12 คน ไม่ขอกลับ จำนวน 69 คน และเดินทางกลับถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว จำนวน 5 คน ปัจจุบันยังไม่มีรายงานแรงงานชาวร้อยเอ็ด เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ หรือถูกจับเป็นตัวประกันจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล
       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัวแรงงานชาวร้อยเอ็ดที่เดินทางกลับถึงบ้านของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานฯ  พร้อมชี้แจงขั้นตอน การขอรับการช่วยเหลือของแรงงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานพึงได้รับ รวมถึงการดูแลสภาพจิตใจของทั้งแรงงานและครอบครัว โดยปัจจุบันมีแรงงานชาวร้อยเอ็ดเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว จำนวน 5 คน อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 1 คน ธวัชบุรี 1 คน เกษตรวิสัย 2 คน และอำเภอปทุมรัตน์ 1 คน โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ ในวันที่ 19 ต.ค.66 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กิจกรรม "ชาวรพจ...รักษ์โลก...รักษ์สิ่งแวดล้อม...ร่วมประเพณีลอยกระทง" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าน้ำถนนตก แม่น้ำเจ้าพระยา เวลา 1...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ