วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
ราชบุรี/พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ปีที่ 8 อดีตเจ้าอาวาส วัดหุบกระทิง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 4 ต,ค, 66 นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายจรูญ ทองดอนน้อย ที่ปรึกษานายกฯ นายรัฐวุฒิ วัลลธนโรจน์ เลขานุการฯ และนางมะปราง เมืองฉิม รองปลัดเทศบาลตำบลเบิกไพร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ปีที่ 8 แห่งการมรณภาพ พระครูวิจิตรธรรมธาดา (พาน จตุตสุโภ) อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง ในการนี้นายสมไทย ขวัญชัยเกษมสุข เข้าร่วมพิธีบูชาอุทิศอดีตเจ้าอาวาส ทุกรูป บูรพาจารย์วัดหุบกระทิง พระสงฆ์ในวัดบิดา มารดา บรรพบุรุษ บุพการีชนและผู้มีอุปการะต่อวัด ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ