วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิว

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารภาครัฐ/เอกชน ภาคีเครือข่าย
กำนันผู้/ใหญ่บ้าน อาสาสมัครทุกองค์กร และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
        จังหวัดสุพรรณบุรีขอความอนุเคราะห์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ในการเลือกตั้ง ของ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัสุพรรณบุรี
เตรียมความพร้อม
ก่อนการเลือกตั้ง
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 7 คน และผู้แทน
ผู้ประกันตน 7 คน พร้อมกันทั่วประเทศ
ครับ/ขอบคุณครับ
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ