วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม                                                                     อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. เปิดตำนานพระสีวลีเถระ มหาลาภ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ต.ค. 2566 
ผู้สื่อข่าวสอบถาม
อ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. เจ้าของหมวก24ใบ งานราษฏร์งานหลวง ใช้เวลาให้คุ้มค่า ครั้งนี้เตรียมความพร้อม มาเล่าเรื่อง เปิดตำนานพระสีวลีเถระ มหาลาภ ความจริงถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรที่ทุกคนที่ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์พระสีวลี ก็เคยสร้างมาแล้ว เป็นข่าวดังมาเมื่อต้นปี 2563 แต่มีเป้าหมายสำคัญที่แท้จริง สำหรับพุทธบริษัท4 ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสร้างพระสีวลีสูง77เมตรวัดป่าม่วงมีชัยจังหวัดบึงกาฬ ,โครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ซึ่งอ.ป๊อบพระสีวลี24ช.ม.ก็เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยตนเองกว่า 600 วัดทั่วประเทศ และพันธกิจต่างๆ ทั้งทางโลกทางธรรมอีกมากมาย มีพละกำลังผู้เสียสละศรัทธามั่นใจที่จะผนึกกำลังเพื่อถ่ายทอดให้แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็น หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ - นายสหรัตน์ นพรัตน์-เอพศิน – ฟิวส์กิติกรที่ปรึกษา ฯลฯ และรวมถึงศิลปินดาราสายบุญ พร้อมทั้งญาติธรรม กัลยาณมิตร จำนวนมาก
แต่ครั้งนี้ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเราเคยแต่รับฟังเรื่องราวพระสีวลีเถระ กันมามากแล้ว บางท่านที่พึ่งเริ่มรู้จัก ไม่รู้จัก ก็ไปดูศึกษาผิดๆ ถูกๆ ทำให้ไม่เข้าใจถึง การเผยแพร่ อริยะบุคคลพระนามพระสีวลีเถระ มหาลาภ อย่างตรงประเด็น ทำให้เกิดความเสื่อมได้ หากไม่ศึกษาให้ดี ก็จะกลายเป็นความเสื่อมของคนทั่วไป คิดว่าพากันมัวเมา เนื่องจากอิทธิพลของพระสีวลีเถระ มักจะดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ และมีลาภมาก ตามความสามารถที่ได้รับการยกย่อง จากพระโคตรมะ สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ระหว่างที่พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพ
เพื่อให้การถ่ายทอด ความรู้ได้ทั้งนามธรรม และรูปธรรม จึงได้รับการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากหนังสือวิทยานิพนธ์ วิชาปรัชญา วิชาพุทธศาสนา หรืออิทธิพลพระสีวลีเถระ ชีวประวัติพุทธสาวก   และตำราต่างๆ ที่บุคคลสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ได้เคยเรียบเรียงไว้อย่างดี
จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจ ที่ชื่นชอบ ประสงค์สงค์ที่จะรับฟัง เรื่องราวการศึกษค้นคว้า สามารถติดตามได้ทางช่องทาง FACEBOOK FANPAGE : มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ทุกวันเวลา 19.00 น. บางก็อาจโพสต์เป็นบทความ บ้างก็อาจบันทึกเป็นเรื่องเล่าพากษ์ หรือนำบางตอนของบทภาพยนตร์พระสีวลี มาสลับให้ได้ซึบซัลโดยจะมีการเล่าตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และตั้งข้อสังเกตุที่มาที่ไปอย่างละเอียดตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด หรือหลักฐานที่เชื่อถือได้มาเป็นบรรทัดฐาน เหมาะสำหรับพระสงฆ์ พุทธบริษัท4 และผู้ที่ชื่นชอบในพระสีวลีเถระ มหาลาภ 
ได้นำไปเผยแพร่ต่ออย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของ การเผยแพร่ธรรมะพระพุทธเจ้า ที่ผ่านสาวก ผู้มีนามว่าพระสีวลีเถระมหาลาภ ต้นแบบของบุคคลตัวอย่าง ในความอุดมสมบูรณ์ และมีลาภมาก 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์โฆษณา ได้ที่กองอำนวยการ โทร.063-789-6935 หรือติดตามได้ที่ ช่องทาง Youtbue / FACEBOOK / TIKTOK : สมาคมสื่อมวลชน ออนไลน์
#สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ #มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ                     ผู้นำเสนอข่าว นายโชตณภร บวรมหาบุญบารมี บก.ข่าวัฒนธรรม
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ