วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร
/เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2566  นายธนาธร    จึงรุ่งเรืองกิจ   ประธานคณะก้าวหน้า  นายไกลก้อง ไวทยการ   ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายมูลนิธิคณะก้าวหน้า  นายวีรยุทธ    สร้อยทอง  นักนโยบายน้ำประปาดื่มได้  นายอัครพล   ทองพูน  นักนโยบายสิ่งแวดล้อม  นายนพดล   ฉัยยา นายก อบต.โพธิ์ไทร  ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอดอนตาล   จังหวัดมุกดาหาร   เพื่อติดตามโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจตำบลโพธิ์ไทร จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2565  ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 428 ครัวเรือน  โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่ต้นทางและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านขยะในระดับชุมชนให้เป็นสวัสดิการทางสังคมในลักษณะของกองทุนฌาปนกิจ ที่จะช่วยสนับสนุนสมาชิกของกองทุนในค่าใช้จ่ายการจัดการศพเมื่อมีสมาชิกครอบครัวของกองทุนเสียชีวิตลง  ระยะเวลาในเดือนตุลาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2566  กำจัดขยะไป 54,728 กิโลกรัม  พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวแม่น้ำโขง มีความกว้างจากริมฝั่งแม่น้ำโดยเฉลี่ย 10 เมตร และด้วยสภาพของพื้นที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทำให้มีศักยภาพในการพัฒนา
     หลังจากนั้นนายธนาธร   จึงรุ่งเรืองกิจ  พร้อมคณะฯ   ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีนายทองออน   สิงห์สุ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย พร้อมทีมงานให้การต้อนรับที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมการรับซื้อขยะจากสมาชิกโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจ วัดมงคลโสภา ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  ปัจจุบันโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจ มีสมาชิกกว่า 600 ครัวเรือนแล้ว จากราว 2,500 ครัวเรือนของตำบลโพนทราย โดยมียอดรับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ตันต่อเดือน และได้เดินทางไปติดตามโครงการที่เทศบาลตำบลหนองแคน ต.หนองแคน  อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  โดยมีนายบรรจง  ไชยเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน  ให้การต้อนรับพร้อมทั้งสรุปรายละเอียดและเยี่ยมชมโครงการสวนสุขภาพและสนามกีฬาบ้านก้านเหลือดง  โรงผลิตประปาดื่มได้ และจุดแยกขยะส่วนกลางชุมชน  ตามโครงการกองทุนขยะเพื่อฌาปณกิจ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อสม.ที่ทางพรรคก้าวไกลได้มอบเครื่องวัดสัญญาณอัจฉริยะ(Vital Sign)


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ