วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
#คนอีสาน20จังหวัดตั้ง #กลุ่มพลังอีสาน #เตรียมตั้งพรรคการเมือง
กลุ่มประชาชนภาคอีสาน20จังหวัด นำโดย พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย   นายจีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์   นายวิทยา ศรีเพ็ญชัย      ผู้ริเริ่มก่อตั้ง   ร่วมกันจัดประชุมลงมติตั้งกลุ่มพลังอีสาน เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่เดือดร้อนปัญหาต่างๆ ในด้านอยู่อาศัยและที่ทำกินให้เป็นรูปธรรมในสังคมกับรับปรึกษาประชาชนที่เดือดร้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อนำเสนอให้ภาครัฐบาลและเอกชนรับทราบเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้ประชาชนในภาคอีสานที่ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลืออย่างเข้าใจเข้าถึงประชาชนจริงๆ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา การประชุมครั้งแรกวันนี้ วันที่ 8/10/2566 มีลงมติจัดตั้งกลุ่มพลังอีสาน 20จังหวัด ในที่ประชุมมติเสียงข้างมากเลือกคณะกรรมการบริหาร ในการกำกับดูแลในหน้าที่แต่ละตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
พ.ต.อ.พันทุรัตน์ เสนาไชย ประธานกลุ่มพลังอีสาน           
นาย จีระวัฒน์ ตุลาพัฒน์   รองฯ          
ดร. ณภิไกร  คะตะวงษ์      รองฯ 
นาย วิทยา ศรีเพ็ญชัย  เลขานุการฯ     
ร.อ.ชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน1
 ร.ต.อ.เพชรวิชัย จันทะคาม   รองเลขานุการกลุ่มพลังอีสาน2                            นาย วิทยา ทิพย์สุวรรณ           เหรัญญิกกลุ่มพลังอีสาน  
กับจะจัดให้มีการเลือกประธานของแต่ละจังหวัด ให้ครบ20ทั้งจังหวัดเพื่อให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวเพื่อความสามัคคีของพลังอีสาน20จังหวัด ต่อไป...
สนับสนุนการจัดการประชุมโดยนางสาว อรอนงค์ จุฑาเทศ และ คุณนวลจันทร์ ร้านต้นสนผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และบริษัท เหิงจี อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เครื่องพลังงานน้ำแมกเนติก.โดยท่าน ดร.ชัยวัฒน์ ศิราเทียมเพ็งCEO,ท่านธวัลรัตน์ ศิราเทียมเพ็ง MDและผู้บริหารภาคอีสาน.
//////////
ร้อยเอกชัชชาญชัญ จันทรโชติสวัสดิ์ ภาพ,ข่าว
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ