วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
เวลา 14.30-16.00 น.
🔳  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
🔳  สำนักงานผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
◾พล ต.ท  ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
◾ชมรมผู้ไเกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◾พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์
◾พร้อมด้วยท่านคณะกรรมการชมรมฯ
◾ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสถานีตำรวจ
◾ท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จากกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.สระบุรี จ.ราชบุรี  จ.ชลบุรี จ.ขอนแก่น จ.สมุทรปราการ จ.ลำปาง ฯ
▪️ท่านสมาชิกชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
🔳  เข้าแสดงความยินดี :
◾ท่าน พล.ต.ท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ◾ได้รับโปรดเกล้าฯ เข้ารับตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลด้านกฎหมาย(งานไกล่เกลี่ย สตช.) เขตพื้นที่ตำรวจนครบาล
◾ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ต.ท.ปรีขา อับดุลเลาะห์ พร้อมสมาชิกชมรมฯสตช.
▪️ เรียนปรึกษาแนวทางขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ร่วมถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยบนสถานีตำรวจ และข้อปัญหา และอุปสรรค ต่างๆ ในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ 2562
▪️ในฐานะท่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ จึงได้ประสานการนำร่องด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท บนสถานีตำรวจ ภาค.7(ตั้งแต่เดือนกันยายน2565)  จ.นครปฐม และ จ.ราชบุรี โดยร่วมกับชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่ทางรัฐบาล และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ประกาศเป็นนโยบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ (เดิอนธันวาคม2565)
🔳 ท่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ท่านได้มอบหมายภาระกิจสำคัญด้วยวาจา ให้กับ พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์ และชมรมฯสตช. ร่วมถึงสมาชิกชมรมฯสตช.ในการประสานงานกับศูนย์ไกล่เกลี่ยบนสถานีตำรวจ 
เขตนครบาล
▪️ณ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
▪️อาคาร5 ชั้น.9

#ขอขอบคุณท่านผู้ข่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
#ขอบคุณท่านคณะกรรมการ ท่านสมาชิกทุกท่าน ครับ
#ขอขอบคุณชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ