วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
กลุ่มไทยออยล์ ร่วม บริษัทในกลุ่มบริษัทคู่ค้าและชุมชนร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดมโนรม ยอดกฐินรวมกวา 2.1 ล้านบาท 
    วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 66 บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) บริษัทลาบิกซ์ จำกัด บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด บริษัท ท็อปเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ไทยออยล์เอทานอล จำกัด บริษัท ท็อป เอส พี พี  จำกัด บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีเซอร์วิส จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น ณ วัดมโนรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
    เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงาม ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมีนายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธี
    กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.66 ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 4  พ.ย.66 ด้วยกิจกรรมพิธีการทางศาสนา ระหว่างประชาชนในชุมชนและพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ-สามเณร และถวายผ้ากฐิน โดยมียอดกฐินรวม 2,131,194  บาท ประกอบด้วย เงินบริจาคจาก บริษัทในกลุ่มไทยออยล์และพนักงาน จำนวน 1,812,264 บาท และเงินทำบุญจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 318,930 บาท ซึ่งวัดมโนรม มีความประสงค์จะนำเงินกฐินมาทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุ ในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเดิม อันจะสร้างกุศล และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่แหลมฉบัง สืบไป 
    สำหรับ กิจกรรมกฐินในปีนี้ กลุ่มไทยออยล์ ได้รณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการตั้งจุดทิ้งขยะแบบแยกประเภทภายในงาน การจัดบู้ทให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน อีกทั้ง สนับสนุนให้ประชาชนพกถุงผ้า และกระบอกน้ำแทนการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่พกถุงผ้า หรือกระบอกน้ำมาใช้ภายในงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกจากกลุ่มไทยออยล์ ได้อีกด้วย
นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ