วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
https://youtu.be/lRykTKmSNL4?si=BiZhugnBWi4MXfrT
โครงการส่งเสริมเกษตรกรไทย
        "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
#ไม่มีการเชิญชวนลงทุนและไม่มีการระดมทุนใดๆทั้งสิ้น.
 โครงการส่งเสริมเกษตรกรไทย
      "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
มีความพร้อมทั้งด้านการลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
*ไม่มีการเชิญชวนประชานลงทุน หรือระดมทุนใดๆทั้งสิ้น 
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานอำนวยการโครงการส่งเสริมเกษตรกรไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร.02-561-4502
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ