วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/SCGP โรคงานบ้านโป่ง ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงาน จำนวน 510 ทุน รวมมูลค่า 1,02 ล้านบาท โดยจัดพิธีมอบทุนประจำปี 2566
 เมื่อวันที่ 24 พ,ย,66 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววริษา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี และนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร SCGP นำโดยนายสุธีพงศ์  สำเภาโภค ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) นายพรเทพ กมลานนท์ ผู้จัดการส่วนบริหาร SCGP โรงงานบ้านโป่ง SCGP ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน 120 ชุมชน และ 25 โรงเรียนรอบโรงงาน บ้านโป่ง ที่มีความประพฤติดีแต่ขอแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งหมด 510 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 1,02 ล้านบาท SCGP เป็นองค์กรธุรกิจที่ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและสนับสนุน กิจกรรมซึ่งมีส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนา / ณ เรือนรับรอง SCGP โรงงานบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ