วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
กฐินสามัคคี "วัดซับสมอทอด" อำเภอ บึงสามพัน มีผู้ร่วมงานบุญกฐิน เป็นจำนวนมาก
ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัย ปทุมธานี ประธานอุปถัมภ์โรงเรียน สมอทอดศึกษา และสถาบันในเครือฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ
วัดสมอทอด โดยมี พระครูศิริพัฒโรภาส เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก อบจ.จังหวัดเพชรบูรณ์, นายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท59), นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรี ตำบลซับสมอทอด,
นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์, พร้อม ด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันในเครือฯ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วม ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ 

โดยทางวัดได้มีการจัดโรงทานโดยมีสาธุชนผู้ใจบุญออกร้านโรงทานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อรองรับประชาชนที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ณ วัดซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24 /25 พฤศจิกายน 2566 
   
:สนับสนุนโดย 
#นายบุญเลิศ พุทธเจริญ เจ้าของไร่มะขามหวาน ชนิกา อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์  
#นายจิรพัฒน์ บวรกุล
#แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ