วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
 เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ทักษะสมรรถนะ และขีด ความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หลักสูตร “พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขับ รถยนต์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน      
             โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำคณะครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณลานจอดรถทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ