วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อบจ.เพชรบูรณ์เปิดสถานีสุขภาพดิจิทัลระดับหมู่บ้าน (Digital Health Station Village) ณ วัดเทพสโมสร ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เปิดสถานีสุขภาพดิจิทัลระดับหมู่บ้าน (Digital Health Station Village) ณ วัดเทพสโมสร ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สะดวก รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนการจัดบริการเชิงรุกในชุมชน ทั้งการจัดหาชุดกระเป๋า อสม. เพื่อติดอาวุธ ให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือในการลงชุมชน เยี่ยมบ้าน และจัดตั้งสถานีสุขภาพในระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจาก รพ.สต. เมื่อเจ็บป่วย มีอาการเพียงเล็กน้อยสามารถมารับบริการใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางและรอคิวนาน ที่ รพ.สต. และสามารถใช้เป็นสถานที่คัดกรองสุขภาพ  ฉีดวัคซีน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

จากนั้นเวลา 14.30 น. เดินทางเยี่ยมชมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าพล ในการใช้เครื่องมือ Smart OPD และศูนย์กายอุปกรณ์ ณ รพ.สต.ท่าพล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชน เข้าร่วมฯ
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ