วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
ร้อยเอ็ด ปลัดกระทรวงมหาดไทย เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.45 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ท่านพระครูสมุห์วัชระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, พระครูปลัดอนุสรณ์ ปภสสโร วัดท่าสะแบง, นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วม ที่ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด


       พร้อมนี้ได้รับฟังการปาฐกถาธรรม ก่อนพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรมมะ และเข้าสู่พิธีโดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร 


        ทั้งนี้ การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผ้าพระกฐินทอดถวาย แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566  
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ