วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
บุรีรัมย์-รอง ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ชวนเที่ยวโคกหนองนาประยุกต์@ อำเภอหนองหงส์ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กสิกรรมธรรมชาติ ปลอดสารเคมี
   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงโคกหนองนาประยุกต์ @ อำเภอหนองหงส์ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำการเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี พื้นที่ประกอบด้วย อาคารฝึกอบรมอาชีพ หนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา ต้นไม้นาๆพันธุ์ มีดอกไม้หลากหลายชนิดให้ชื่นชม พร้อมแปลงพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี และร้านคาเฟ่ หรูสไตล์สายเชคอิน
       นายถาวร บุญศรี นายอำเภอหนองหงส์ กล่าวว่า แปลงโคกหนองนาประยุกต์ @ อำเภอหนองหงส์ มีความตั้งใจที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดึงดูดให้ผู้คนที่สนใจมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้คนชาวอำเภอหนองหงส์ เพื่ออยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สำคัญคือมีความสุขยิ่งขึ้น

///

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ