วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จัดงานครบรอบ 52 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน 52 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ภายใต้แนวคิด “The Value of Collaboration in Diversity : The Beauty of Charoenkrung Pracharak คุณค่าของความร่วมมือบนความหลากหลาย คือความงดงามของเรา … เจริญกรุงประชารักษ์
ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับตติยภูมิขั้นสูงขนาด 471 เตียง ที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน 52 ปี มีผู้มารับการตรวจรักษามากอย่างต่อเนื่อง โดยในปี .. 2564 มีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก 766,805 ครั้ง แผนกผู้ป่วยใน 22,518 ราย ปี.. 2565 แผนกผู้ป่วยนอก 803,959 ครั้ง แผนกผู้ป่วยใน 19,492 ราย และล่าสุดปี .. 2566 แผนกผู้ป่วยนอก786,043 ครั้ง พักรักษาในแผนกผู้ป่วยใน 18,466 ราย
ในการดูแลผู้มารับบริการโดยทั่วไป โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีช่องทางการลงทะเบียนและตรวจรักษาที่หลากหลายตามแต่ละบริบทของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ทั้งสำหรับกรณีฉุกเฉิน กรณีทั่วไป ผู้สูงอายุ พระภิกษุ ผู้พิการช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยี หรือต้องการความรวดเร็วในการรับบริการ อีกทั้งยังพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการร่วมดูแลรักษาเกือบทุกสาขาเฉพาะทางตั้งแต่ทารกแรกเกิด วัยเด็ก วัยทำงาน จนถึงวัยผู้ใหญ่

ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ โรงพยาบาลได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เป็นครั้งที่ 5 และต่ออายุการรับรองเฉพาะโรค/ระบบหัตถการผ่าตัดผ่านกล้องสำหรับการผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและการผ่าตัดถุงน้ำที่รังไข่ ของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชนรวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ระดับทอง ประจำปี 2565 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ ระดับพัฒนาดีเด่นในการพัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ประจำปี 2566 จากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และโล่รางวัลองค์กรภาคีเครือข่ายดีเด่นด้านจิตอาสาภายในโรงพยาบาล

สนับสนุนโดย
  รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ