วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฐิติ ประสานงาน
ท่านผู้ว่า ก.ท.ม 
ท่าน ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ และคณะที่ปรึกษา ท่านเลขานุ
การ 
นำท่าน อ.สุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เข้าพบเป็นทางการ เตรียมหารือ ยกระดับการตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนและประชา ชน ใน ก.ท.ม ตามนโยบาย ด้านความ
ปลอดภัย ของกรุง
มหานคร
        23 พย 66
    ดร.ฐิติ  ชัยนาม
       ประธาน
 ที่ปรึกษา ด้านความ
ปลอดภัย ของ อ.สุวรรณ ภู่เต็ง
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
มูลนิธิจราจร
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
สมาคมออฟโรดไทย
   สถานที่ ห้องรับ
รอง ท่าน ผู้ว่า ก.ท.ม
อย่างเป็นทางการ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ