วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ซีพี ออลล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ในโครงการ “สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา” 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  และโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์   จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาเขมรสำหรับนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโครงการ “สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย -กัมพูชา” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ และสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มเยาวชน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกันในระดับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเขมรระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ. สุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คน โดยมี 3 หัวข้อให้เลือก ได้แก่ ความผูกพันสองแผ่นดิน สิ่งดี ๆ ในเมืองไทย และเชิญมาเที่ยวชมเมืองไทย 

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ซึ่งทั้งหมดได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร 

นอกเหนือจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเขมรสำหรับเยาวชนไทยแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด ยังได้จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับประชาชนกัมพูชาที่อายุไม่เกิน 30 ปี โดยได้เริ่มเปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2566 ก่อนจะประกาศผลในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 2566 ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในระดับสังคม ประชาชน  และเป็นการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนตามปณิธาน Giving and Sharing ของซีพี ออลล์ ด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ