วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 20 พ,ย,66  
นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมกับผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแนวทางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น การบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำเสียจะถูกนำไปบำบัดขั้นตอนต่อไป จนกว่าจะมีคุณภาพดีพอที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งยังพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น / ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ