วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสัญญาณบวกท่องเที่ยวไทย…ททท. ดึง ทรู ดิจิทัล อเคเดมี ร่วมอัปทักษะดิจิทัล ออกแบบหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง ยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล
กรุงเทพฯ 23 พฤศจิกายน 2566 – แนวโน้มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังฟื้นตัว ประเทศไทยซึ่งมีการท่องเที่ยวเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เคยสร้างรายได้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 18% ของ GDP ซึ่งเป็นข้อมูลจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เผยให้เห็นรายได้ช่วงก่อนเกิดโควิด แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2 ใน 3 ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวไทย สร้างการจ้างงานกว่า 7 ล้านคน หรือ 20% ของการจ้างงานทั้งหมดในปี 2562 ขณะที่หลังวิกฤติโควิดพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

“ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน” ทางออกธุรกิจการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดและผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 เผยว่า ในปีนี้ ททท. ได้ตั้งเป้าหมายให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาร้อยละ 80 โดยคาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 2.38 ล้านล้านบาท จากตลาดต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ 880,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำหรับ ททท. ที่ต้องเร่งทำการตลาด โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาทรานส์ฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นการตลาดเชิงรุก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือ การพัฒนาบุคลากรในวงการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทักษะดิจิทัลอย่าง ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ร่วมออกแบบหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่4 หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) เพื่อต่อยอดสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง Soft Power (5F : Food Festival Film Fight Fashion) ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานความยั่งยืนเพื่อส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับ ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวด้วย 3 โมดูล คือ 1. TECHNOLOGY ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล 2. MANAGEMENT พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญสู่ความยั่งยืน และ 3. EXPERIENCE ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายสู่ความก้าวหน้าที่ทันสมัยและยั่งยืน

เจาะลึกเทคโนโลยีต่อยอดการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
นวัตกรรมเทคโนโลยีจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล ดร.ชนนิกานต์ จิรา ผู้อำนวยการ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี กล่าวว่า ทักษะดิจิทัลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถตอบรับความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในยุคนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหลักสูตร “Tourism Management Program for Executives” (TME) ที่ร่วมออกแบบกับ ททท.จะพาเจาะลึกเทคโนโลยีและทักษะต่างๆ ที่นำมาขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว เช่น 1.การพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า โดยนำ AI, IoT หรือ Machine Learning มาใช้ในธุรกิจโรงแรมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์การเข้าพักแบบใหม่แบบไร้รอยต่อ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีความจำเพาะเจาะจงต่อบุคคล (Personalized) เช่น ระบบเช็คอินและยืนยันตัวตน หรือการสร้างโปร่งใสเรื่องค่าบริการเรียกรถหรือสั่งอาหาร 2.การใช้ข้อมูลร่วมขับเคลื่อนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการตลาดและโฆษณา (Data-driven Marketing) บนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการวางกลยุทธ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน โดยเทคโนโลยี AI และ IoT ระบบอัตโนมัติ มาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการ 4.การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบและส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อลดผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ติดอาวุธทักษะดิจิทัลเพิ่มมูลค่าธุรกิจ
สุดท้ายแล้วธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร สายการบิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรผลักดันรวมถึงเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะดิจิทัลเพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจได้ คุณวัชรพงศ์ ขาวกลิบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สตาร์โฮม จํากัด หรือ ภัตตาคารเสวย เผยหลังจากการเข้าอบรมว่า เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยสามารถนำมาปรับใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับปัจจุบันที่ให้น้ำหนักกับเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาองค์กรได้ ส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ การนำเครื่องมือการตลาดดิจิทัลเข้ามาช่วยให้เข้าถึงลูกค้า สร้างตัดสินใจซื้อและบอกต่อ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ ที่ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ช่วยออกแบบประสบการณ์ลูกค้า ช่วยเพิ่มความประทับใจมากขึ้น พร้อมนำมายกระดับ soft power เช่น เรื่อง 5F เพื่อต่อยอดทำแคมเปญในเครือโรงแรมและร้านอาหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตขึ้น ด้าน คุณเพลินพิศ โกศลยุทรสาร ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมทำให้ได้เปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆ จากหลากหลายวิทยากรที่มีประสบการณ์ รวมถึงได้รู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้รักสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน

#TrueDigitalAcademy
_____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ