วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน  PECF Thailand ผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมให้ผู้สูงอายุ 100 คนฟรี! 
ระหว่างวันที่ 19-21พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน  PECF Thailand ได้ออกหน่วยให้บริการ “ตรวจคัดกรองเพื่อผ่าตัดต้อกระจก”สำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาโรคต้อกระจกได้รวดเร็ว ลดเวลารอคอย หลังจากผู้สูงอายุได้ตรวจคัดกรองแล้วมีกำหนดให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 100 คน คิดเป็น หญิง 56 คน ชาย 44 คน เฉลี่ยอายุผู้เข้ารับการรักษาอยู่ที่ 67 ปี  

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดีจากคณะแพทย์ และบุคคลากรของโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล  ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน  PECF Thailand ที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อรอยยิ้มผ่านการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้
///
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ