วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
" จินตภาพจากจิตรกรรมวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ "
  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชม นิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Exibition ) " จินตภาพจากจิตรกรรมวิหารลายคำ"
"Imaginary Images from Mural Paintings in Lai Kam Sanctuary" โดย นายภควัส บุตรศรี | By Paka wad  Budsri สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 19.00 -20.30 น. ณ วิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 23  พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 (งดเว้นช่วงเทศการยี่เป็งวันที่ 25 - 26 - 27 พฤศจิกายน 2566 แนว
ความคิด: ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้อ้างอิงแนวความคิดเรื่อง ตัวตนภายใน - ภายนอก จากการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ ฝั่งเรื่องสังข์ทอง ถ่ายทอดออกมาเป็นแอนิเมชัน 3 มิติ ฉายด้วยเทคนิคโฮโลแกรม และ การฉายภาพลงบนผนัง (Projection Mapping) โดยผู้ศึกษาได้ศึกษารูปแบบ รูปทรง อัตลักษณ์ ของจิตรกรรมฝาผนัง มาออกแบบผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ ผสมผสานกับจินตนาการและความเป็นร่วมสมัย

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ