วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 17 พ,ย, 66 นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี ตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านชุมชนและมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และให้กำลังใจผู้ป่วยให้การแนะนำการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันตาม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ดี สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เทศบาลตำบลกระจับ โดยมีนายฐากร นิรุชบวรฑัต ประธานสภาเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมลงพื้นที่ให้ความสำคัญช่วยเหลือประชาชนยามอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้นายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรี และคณะได้มอบข้าวสารให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น บทบาท สำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวในการดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ