วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม  
       บุรีรัมย์- รองผู้ว่าฯ นำเที่ยวกิจกรรม Product Testing  ทดสอบสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม
            จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานบุรีรัมย์ 
นำสื่อฯ  ร่วมชมกิจกรรม Product Testing  ทดสอบสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรม ชมการแสดงทางวัฒนธรรม เรือมอันเร – เรือมตรด สัมผัสการผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ลายอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่นรสชาติอร่อยสะท้อนวิถีขแมร์ บ้านตาลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
               เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนาย นายศิวฤทธิ์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์ นางจิราพร นิยมตรง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นำสื่อมวลชนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกแขนง ลงพื้นที่ บ้านตาลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย"บ้านตาลอง" หมู่บ้านท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  เป็นกันเอง  มีรอยยิ้มที่เป็นมิตรจริงใจ  มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเหนียวแน่น มีการใช้ภาษาถิ่น (ขแมร์)ในการสื่อสาร มีพิธีต้อนรับ "บายศรีสู่ขวัญ" และยังมีการแสดงพื้นบ้าน"เรือมอันเร - เรือมตรด" ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีความงดงามและสนุกสนาน มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเช่น ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ที่เป็นลายอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอาหารถิ่นที่สะท้อนวิถีถิ่นอย่างเรียบง่าย และใกล้ ๆ ชุมชน ยังมี "หลวงพ่อใหญ่ดงแสนต่อ" พระปฏิมาศักดิ์สิทธ์ 1 ใน 4 ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ชาวเมืองบุรีรัมย์และผู้มาเยี่ยมเยือน เคารพเลื่อมใสศรัทธา เดินทางมากราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลอย่างต่อเนื่อง
                   นายศิวฤทธิ์ ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการทำงานร่วมกันจัดกิจกรรม Product Testing ทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ความสะดวก และสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยว
อย่างเรียบง่าย 
                  นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นจุดแข็งของจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากว่าในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความหลากหลายคนเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเมืองที่เป็นธรรมชาติจริงๆและเป็นเรื่องของอาหารการกินด้วยเพราะว่าคนเราปัจจุบันนี้ต้องการอยากพักผ่อนการทานอาหารถือว่าเป็นกำไรชีวิตเป็นการเติมเต็มเรียกว่าการชาร์จแบตชาร์จไฟก่อนกลับไปทำงาน สำหรับบ้านตาลอง อยู่ไม่ไกลจากสนามบินสตึก ในอนาคตจะได้งบประมาณมาพัฒนาสนามบินถึง 300 ล้านบาท ก็จะพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติได้ ในบริเวณเมืองหรือชุมชนที่อยู่ใกล้ๆก็จะสะดวกในการคมนาคมเป็นเมืองท่องเที่ยวนับว่าเป็น Soft Power อีกแห่งหนึ่ง ประการต่อมาบ้านตาลองเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งชาวบ้านเองมีความสามัคคีกันในหลายๆเรื่องในบางหมู่บ้านอาจจะมีการรองบจากรัฐบาลมาช่วยแต่บ้านตาลองมีการรวบรวมเงินกันรวมถึงมีการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยเช่นการแสดงรำของหมู่บ้านรวมถึงมีการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมให้กับรุ่นต่อๆไปด้วยจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าหากชุมชนทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สามารถทำอย่างนี้ได้ก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลที่จะตามมา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญมากรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้หลายประเทศยกเว้นวีซ่าหรือมาอยู่ในประเทศได้มากขึ้น เพราะการท่องเที่ยวถือว่าเป็นเครื่องจักรที่สำคัญทำให้คนแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงในปัจจุบันรวมถึงเรื่องของ social media มีการแพร่หลายไปหลายที่มีการมาแชร์ มาช็อป มาชิม สร้างการรับรู้เหมือนกันเป็นปากต่อปากทำให้เกิดรายได้ เกิดความยั่งยืน เกิดความมั่นคง ตามมา        
             "หมู่บ้านตาลอง" เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power นำเสนอมิติความเป็นไทยและภาพลักษณ์อันดีงามที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พร้อมที่จะ
ส่งมอบประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวที่มีความหมาย (MeaningfulTravel นำเสนอต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน จังหวัดและประเทศ ทั้ง
เรื่องราวอาหารถิ่น (F - Food) เรื่องราวการแต่งกาย (F - Fashion)เรื่องราวเทศกาลประเพณีท้องถิ่น (F - Festival)  ที่ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
              ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่  สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ 
                                                            ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ