วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
         วานนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) น้อมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

          โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยพร้อมเพียงกัน

        สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,310,988.54 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) 

          ในโอกาสนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำปัจจัยที่ได้ ถวายบำรุง วัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และโรงเรียนวัดสังเวช เพื่อเป็นการบำรุงการศึกษาต่อไป

        สำนักงาน ป.ป.ช. ขออนุโมทนากุศลบุญ ที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญจตุรพิธพรชัย ตลอดไป
-----
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ