วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดราชบุรี จัดพิธี “วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2566 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น. 
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของทุกอำเภอ จำนวน 10 คัน โดยเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซี่ยม ไปตามถนนไกรเพชร ถนนราษฎรยินดี ถนนรถไฟ ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) จนถึงวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
จากนั้น เวลา 10.15 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พรัอมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ปรารถนาให้สังคมไทยปลอดยาเสพติดด้วยความจงรักภักดี 
โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองผู้บัญชาการกรมการทหารช่าง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นายอำเภอ นายก อบจ.ราชบุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนเเม่ของเเผ่นดินจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 10 อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและอำเภอ ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 324 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 10 อำเภอ จำนวน 700 คน เข้าร่วม โดยได้ร่วมขบวนแห่ผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินไปถวาย ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เพื่อจัดหาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยปัจจุบันจังหวัดราบุรี มีกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 324 กองทุนใน 324 หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมนำเงินสมทบกองทุนฯ มียอดเงินผ้าป่า จำนวน 612,271 บาท และส่งต่อให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 10 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
การจัด พิธีการทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
 1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันบริจาคและรวบรวมเงินด้วยพลังศรัทธา และเป็นการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 3. เป็นการใช้ภูมิปัญญาในการระดมทุนเพื่อขยายกองทุนให้กองทุนเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นจนสามารถนำไปใช้จ่าย เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ