วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวงานบุญกฐิน
ร้อยเอ็ด- นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ทอดถวาย ณ วัดบีงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารกฐิน เพื่อทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ พระอุโบสถ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด พ่อค้า คหบดี แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี โดยมีพระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
            ในการนี้ ได้ถวายเพื่อทำนุบำรุงพระอาราม จำนวน 757,543 บาท ถวายพระสงฆ์องค์ครอง จำนวน  3,000 บาท ถวายพระคู่สวด จำนวน 2 รูปๆละ 1,000 บาท ถวายพระอันดับ 10 รูปๆละ 2,000 บาท ถวายพระสงฆ์วัดบึงพระลานชัย จำนวน 25 รูปๆละ 300 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ถวายสามเณร จำนวน 44 รูปๆละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,400 บาท มอบให้โรงเรียนขัตติยาวงษา 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ74,120 บาท รวามเป็นเงิน 883,563 บาท
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ