วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 
อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม
เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ และในนามโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน
อัญเชิญองค์พระธาตุแช่แห้ง (จำลอง) และหนังสืออนุสรณ์โครงการฯ มอบให้ 
พลเอก ธนภัทร ณิยกูล
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 
เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นพุทธานุสติ
และเนื่องในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ได้ร่วมพลังบุญในโครงการฯ
ถวายเป็นพุทธบูชา

ขอให้ผลบุญแห่งการร่วมพลังบุญของทุกภาคส่วน
จงสำเร็จแด่ กัลยาณมิตร ทุกท่าน เทอญ...
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ