วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/dhNy5yjsnVs?si=KYpSNweSHwnykC1E
>การเมืองใหญ่ภาคใต้สะเทือนโดยเฉพาะ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ปัตตานี ประชาชนเดือดร้อนจากการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของนายทุน
ฝ่ายการเมืองเงียบและนิ่งเฉย ปล่อยให้ประชาชนต่อสู้กันเอง เดชะบุญที่ฟ้ามีตา ประชาชนชนะคดีทางปกครอง
....รื้อถอนแล้ว.....
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
 เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ได้ดำเนินการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อก ประตูเหล็กที่มีผู้ก่อสร้างรุกล้ำในที่สาธารณประโยชน์ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครอง ยะลา
( เป็นอันสิ้นสุดในคดีทางปกครอง)

 >ส่วนคดีทางอาญาเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564
 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ชั้นอัยการ
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน" จะติดตามผลทางอาญามารายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป.
    ..................
รายการเกาะติดสภา
"ตามดูผู้แทน"
ผลิตและดำเนินรายการ โดย
    (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
>ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
อดีต.ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
#ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมายกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร .02-561-4502
       ...................
>นายกีมลี  สาและ ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดปัตตานี *หัวหน้าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ 
ประจำจังหวัดปัตตานี และนายรุชลี ยามา 
รอง ผอ.ศูนย์(อ.ต.ร.)ประจำจังหวัดปัตตานี 
*ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ประจำจังหวัดปัตตานี...รายงาน
 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
  ............................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ