วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 31 ต,ค, 66 แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เป็นประธาน จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"พ,ศ,2566 โดยมีนายอรรถกฤต ยุุ้งทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กล่าวรายงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน และใส่ปุ๋ยต้นไม้ ได้ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้มีแพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางสาววันทนา ชูอุตสาหะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายการพยาบาล นางสาววิลาวัลย์ พุตติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม /ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ(ที่ 7 ไร่) โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ