วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน สภาวัฒนธรรมเทศบาล ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง กับเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 23 พ,ย,66  นายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พร้อมด้วยคุณสาวิตรี บุณยเนตร ผู้จัดการส่วนบัญชี และ น,ส,พรศิริ บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ให้การสนับสนุน สภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองบ้านโป่งได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พ,ย, 66 ซึ่งมีกิจกรรมประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน รำวงย้อนยุค การตกแต่งประดับไฟสวยงาม การออกร้านจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นายวิชัย อรตัน  นายวิชิต หงส์เลิศนภากุล รองนายกเทศมนตรี น,ส,ยุพา โล่ห์สวัสดิ์กูล ที่ปรึกษานายกฯ ส,ท,ภูดิศ อภิกุลวณิชย์ และส,ท,อุดม เอี่ยมขจร ร่วมรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่กับชาวบ้านโป่ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ให้บังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ สถาบันครอบครัวเป็นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเมืองคนงามบ้านโป่ง ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทั้งนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันทำให้คุณภาพชีวิตทั้งกายและจิตใจดีขึ้น / ณ ห้องเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา  หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ