วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/SCGP โรงงานบ้านโป่ง ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน สภาวัฒนธรรมเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง และกีฬานักเรียน กับ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 27 พ,ย,66 โดยนายสุธีพงศ์ สำเภาโภค ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง และนายพรเทพ กมลานนท์ ผู้จัดการส่วนบริหาร SCGP โรงงานบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย มโนสารโสภณ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ให้การสนับสนุน สภาวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองบ้านโป่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 พ,ย, 66 ซึ่งมีกิจกรรมประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน รำวงย้อนยุค การตกแต่งประดับไฟสวยงาม การออกร้านจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้ภาคเช้าได้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ภาคค่ำจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง น,ส,วิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์รองนายกเทศมนตรี นางจันทรัตน์ ผลเจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกฯ และส,ท,พรพรรณ จินตศิริกูล ร่วมรับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่กับชาวบ้านโป่ง เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวเมืองบ้านโป่ง ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง  / ณ ห้องเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา  หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ