วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี / เทศบาลเมืองบ้านโป่ง สืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม วิถีเมืองคนงามบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 27 พ,ย, 66 โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่เก่าแก่ของท้องถิ่น นับเป็นการชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงวิถีเมืองคนงาม เพื่อเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ของชุมชนที่มี ต่อสายน้ำให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผูกพันธ์กับสายน้ำและการจัดประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลการประกวดกระทงทั้ง 2 ประเภท อันดับ 1 - 2 จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลนอกจากนี้ ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกระทงชมการแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯในด้านวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเพณีดังกล่าวสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้มาร่วมกิจกรรม และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปโดยมีนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 4 อ,บ้านโป่ง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งมีนายวิชัยอรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง น,ส,วิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกฯ นายวิชิต หงส์เลิศนภากูล รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงาน / ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ